headerImage

Een waardevolle aanvulling op uw bedrijfsbeleid!

NIB Controlediensten is dé organisatie in de Benelux die sinds 1975, in opdracht van de detail- en groothandel controleert of regels en procedures die gelden binnen de onderneming op de juiste manier worden nageleefd.

LEES MEER
HOE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN

NIB Controlediensten

De start van iedere samenwerking begint bij het woord “vertrouwen”. Vertrouwen in eigen kunnen, maar ook in elkaar als werkgever en werknemer. Een begrip als vertrouwen uit zich in prettig samenwerken, het boeken van een concreet resultaat maar ook met een gerust gevoel de zaken over kunnen laten aan degene die het vertrouwen is geschonken.
 

Helaas wordt vertrouwen nog wel eens anders geïnterpreteerd en daardoor beschaamd. De vraag kan dan ook gesteld worden of het resultaat een juiste weergave is van de werkelijkheid. Had het resultaat niet beter geweest kunnen zijn?
Binnen veel organisaties vormen procedures de basis om tot een goed resultaat te komen. Om deze procedures te borgen kan de behoefte worden ingevuld om deze te laten toetsen door middel van audits en onderzoek. Dit vanuit de dagelijkse praktijk en zodoende het vertrouwen in elkaar (werkgever en werknemer) regelmatig te kunnen bevestigen.

Diensten

alertheidstesten

Testaankopen

alertheidstesten

Mystery shopping

alertheidstesten

Alertheidstesten

alertheidstesten

Recherchediensten / fraudeonderzoek