headerImage

Recherchediensten / fraudeonderzoek

Bij een vermoeden van interne fraude wordt bekeken welke opsporingsmethodiek het juiste middel is om tot een oplossing te komen.

Recherchediensten / fraudeonderzoek

Bij een vermoeden van interne fraude wordt bekeken welke opsporingsmethodiek het juiste middel is om tot een oplossing te komen. Hierbij wordt er eveneens gekeken naar de arbeidsrechtelijke en de juridische kant van de zaak. Er zijn vele mogelijkheden om tot een waarheidsvinding te komen: er kan gekozen worden voor een technische observatie door middel van verborgen videocamera’s, een administratieonderzoek, gesprekken met medewerkers, mogelijk zijn er opnamen met het eigen CCTV systeem gemaakt die wij kunnen analyseren. Tevens is het mogelijk om te kiezen voor een observatie op locatie met het eventueel volgen van betrokken medewerkers. Tot het onderzoek behoort eveneens het interviewen van mogelijke betrokkenen, het opstellen van een verklaring en schuldbekentenis, en eventueel het doen van aangifte bij politie.

<
Terug naar diensten