headerImage

Uitgangscontroles

Medewerkers worden bij het verlaten van de werkplek gecontroleerd op het legitiem in het bezit hebben van goederen.

Uitgangscontroles

NIB Uitgangscontroledienst B.V is een particuliere beveiligingsorganisatie, vergunning ND 316. Onder toezicht van - en geautoriseerd door - het Ministerie van Justitie verricht NIB Uitgangscontroledienst gedurende enige decennia visitaties met als doel voorraadverlies te beperken. Medewerkers worden bij het verlaten van het object/de locatie preventief gecontroleerd op het niet legitiem in bezit hebben van goederen/bedrijfseigendommen.

Dit controlemiddel dient in het bedrijfsreglement van de betreffende onderneming of in de individuele arbeidsovereenkomsten met de betreffende werknemers te zijn opgenomen. Uitvoering van deze controles geschiedt door NIB uitgangscontroleurs (beveiligingsmedewerkers). NIB uitgangscontroleurs dienen binnen een kort tijdsbestek de controlewerkzaamheden uit te voeren. Dit beperkt de mogelijkheid van het ontstaan van een relatie tussen de te controleren medewerkers en de NIB uitgangscontroleurs. De controle zal onder deze omstandigheden dus onpartijdig en objectief kunnen worden uitgevoerd.

<
Terug naar diensten