headerImage

Een waardevolle aanvulling op uw bedrijfsbeleid!

NIB Controlediensten is dé organisatie in de Benelux die sinds 1975, in opdracht van de detail- en groothandel controleert of regels en procedures die gelden binnen de onderneming op de juiste manier worden nageleefd.

LEES MEER
HOE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door NIB controlediensten Op de inhoud van deze site (alle teksten, foto's en programmatuur) heeft NIB controlediensten het auteursrecht.

Van deze site mag niets worden gekopiëerd en/of veranderd. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van NIB controlediensten is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld.

Het is nadrukkelijk verboden om frames van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. NIB controlediensten probeert te allen tijde de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

NIB controlediensten is niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten.