logo
«Home

Voor veel van onze projecten geldt dat wij graag eerst een beeld van uw organisatie dan wel situatie krijgen. Dit betekent dat in een (vrijblijvend) gesprek uw wensen en aandachtsgebieden worden geïnventariseerd en aansluitend u een voorstel zal worden gedaan. Vervolgens kan op basis van dit voorstel een pilot worden uitgevoerd om het project in de praktijk te kunnen toetsen en desgewenst aan te passen.

Bij het laten uitvoeren van onderzoek en audits is het altijd van fundamenteel belang dat er binnen de organisatie draagvlak is, en het uiteindelijke streven om gezamenlijk tot een positief resultaat te komen en afspraken te kunnen borgen.

Desktop versie